Gå til innholdet

Kymar styrker sin kapasitet og kompetanse på tilstandskontoll ved å inngå et samarbeid med AMPs

– For å unngå uønsket driftsstans, må tilstandskontrollprogrammet fungere optimalt, sier (f.v.) Ulf R. Pettersen og Arild Femtegjeld i Kymar og Tommy Glesnes i AMPs.

Kymar og AMPs etablerer et spennende samarbeid som bidrar ytterligere til å være total leverandør av produkt, tilstandskontroll og verkstedstjenester på vedlikehold og reparasjoner. Bruken av tilstandsbasert vedlikehold på roterende produksjonsutstyr øker og bidrar til å forhindre uønsket og kostbar driftsstans hos kundene.

AMPs står for Asset Management & Predictive Solutions, og selskapet holder til på Sotra utenfor Bergen. AMPs er spesialist på tilstandskontroll og har de høyeste sertifiseringene i Norge for vibrasjons analyse: Kategori 4 i forhold til ISO. Adm. dir. Tommy Glesnes er i tillegg sertifisert som europeisk vedlikeholds ekspert.

– AMPs tilbyr blant annet tilstandskontrollsystemer og i hovedsak vibrasjons systemer for roterende maskiner, opplyser adm. Dir. Ulf R. Pettersen i Kymar. – Kymar har også eget team på tilstandskontroll innenfor vibrasjons analyse og sertifisering ISO kat. 3. I tillegg har og Kymar flere elektriske tilstandskontroll teknikere inkl. komplett Ex. Inspeksjoner.

– Samarbeidet gjør at vi har stor kapasitet og ikke minst at AMPs tilfører oss ytterligere kompetanse, da de har alle sertifiseringer og er komplett med hensyn til tilstandskontroll, opplæring og igangsetting av vedlikeholdssystemer, fortsetter han. – Dette og ikke minst det å gjennomføre vedlikehold på mekanisk og elektrisk utstyr.

– Sammen kan AMPs og Kymar ta overordnet driftsansvar på hele eller deler av produksjonsutstyret til kundene, fastslår (f.v.) Tommy Glesnes i AMPs og Arild Femtegjeld og Ulf R. Pettersen i Kymar.

Vi er opptatt av å forbedre vedlikeholdsprogrammet

– Tilstandsbasert vedlikehold har over flere år blitt en viktig del av mange vedlikeholdsprogram. Vår erfaring er at svært få har et velfungerende TK-program som hvert år sikrer bedre og bedre kontroll på maskinparken. Det er her vi posisjonerer oss, og sørger for at tilstandskontrollprogrammet gir betydelig økonomisk gevinst. På samme måte som vi rapporterer tilstanden på utstyret, så rapporterer vi også «tilstanden» på vedlikeholdsprogrammet gjennom KPI’er og trender for å sikre kontinuerlig forbedring, sier Glesnes.

Effektivt som ved en pitstop

– Det ligger et stort potensial i å forbedre tilstandskontrollprogrammene, og dermed lettere kunne planlegge vedlikeholdet og unngå slik uønsket driftsstans, fastslår Pettersen. – Vi sørger da for at alt er godt tilrettelagt på forhånd i forbindelse med en planlagt driftsstans. Når tiden er inne, utfører vi vedlikeholdet med presisjon og kvalitet, og lar hele operasjonen foregå raskt og effektivt, som i en pitstop.

– Her må nevnes at både Kymar og vi også er opptatt av 'reliability maintenance'; altså vedlikehold basert på stor pålitelighet, tilføyer Glesnes. – Dette betyr at vi sørger for at produksjonsutstyret skal få lengst mulig levetid.

Vi kan ta alt eller deler av det

– Vi kan ta vedlikeholdet på alt roterende produksjonsutstyr ute hos kundene, eller bare deler av det. Det er selvsagt helt opp til dem å avgjøre, presiserer Arild Femtegjeld. Han er senior TK-tekniker i Kymar. – Vårt mål er uansett at kunden skal ha så høy oppetid som mulig.

Digitalisering av vedlikeholdsarbeidet

– Stadig mer av informasjonen i forbindelse med vedlikehold blir nå digitalisert, sier Pettersen. – Her kan vi være en god partner for kundene våre ved at vi både kan levere erfaringsdata og ekspertise.

– En av våre roller her er forsyne kundene våre med sensordata, systemdata eller digitale rapporter, utdyper Glesnes. – En annen er at etter hvert som mer og mer utstyr får påmontert alarmer, kommer kundene til oss og sier at de har gått alarmer på en pumpe eller motor. «Kan dere gjøre en ekspertdiagnose?» spør de. Da går vi inn og foretar en grundigere analyse og stiller en korrekt diagnose på utstyret. Slik kan vi også hjelpe de som er i gang med digitaliseringsprosjekter.

Både til land og til vanns

– AMPs har frem til nå jobbet klart mest mot marine og offshore, mens vi i Kymar har mest kunder innen landbasert industri, tilføyer Pettersen. – Så nå trekker vi AMPs inn på land, mens de drar oss ut til sjøs.

– Hvorvidt det roterende utstyret står på land eller til sjøs, er jo forsåvidt det samme. Uansett trenger det godt vedlikehold og et effektivt tilstandskontrollprogram, smiler Tommy Glesnes.


Se arkiv

KYMAR © 2024 | Personvernerklæring

KYMAR AS
Solgaard Skog 7, 1599 Moss

Faktura: faktura@kymar.no. E-post: info@kymar.no. Salg: salg@kymar.no.
Vakttelefon: +47 92 43 20 85*

*fakturerbar tjeneste