Gå til innholdet

7ocean er vår nye og spennende samarbeidspartner på Nordvestlandet

Med 7ocean på laget er Kymar nå meget godt representert i hele Sør- og Midt-Norge (foto: 7Ocean)

Ved årsskiftet inngikk Kymar samarbeid med det teknologibaserte selskapet 7ocean i Ålesund. Dermed er Kymar nå svært godt representert i hele Sør- og Midt-Norge.– Samarbeidet med Kymar kommer til å være nært innenfor mange områder, forteller Group CEO  Mareno K. Nakken hos 7Ocean AS (foto: 7Ocean)

– Dette samarbeidet innledet med at 7ocean fant det naturlig å drive med mer enn kun utleie og rekruttering av teknisk spisskompetanse, forteller daglig leder Ulf R. Pettersen i Kymar. – Derfor tok de kontakt med oss. – De har lang erfaring og spisskompetanse innenfor vårt fagfelt, og Kymars portefølje av produkter og tjenester passer derfor utmerket for dem. Så da 7ocean bestemte seg for også å satse på produktsalg, var det naturlig for dem å kontakte oss. 

I følge nettsiden til 7ocean har de tradisjonelt hatt fokus på ingeniør-ressurser og servicetjenester innen hovedsakelig maritim industri og olje & gass. Group CEO Mareno K. Nakken hos 7ocean AS, bekrefter at selskapet som har sine røtter tilbake til år 2002, har jobbet mest med utleie av personell innen det maritime segmentet, i tillegg til olje & gass.


Langt bedre dekning på Nordvestlandet

– I den senere tid har det også blitt mer direkte rekruttering, opplyser Nakken. – Etter hvert har vi også begynt å operere innenfor bransjer som marine/oppdrett, bygg og anlegg, IT osv. Altså mot alle bransjer med behov for teknisk spisskompetanse.

– 7ocean, som i utgangspunktet er landsdekkende, vil nå ha hovedfokus på området fra Sognefjorden og opp til Trøndelag grense når det gjelder Kymars produkter og service, forklarer Nakken. – Samarbeidet med Kymar kommer også til å være nært innenfor flere andre områder, for eksempel ved at spisskompetanse eller hele team med våre ingeniører og teknisk personell, kan bistå Kymar i deres landsdekkende prosjekter.

– Det skjer veldig mye interessant i denne regionen, både innenfor oppdrettsnæringen, verftsindustrien og annen tung industri, påpeker Ulf. – Vi hadde ingen god dekning her fra før. Dette området utgjorde et hull i kartet vårt, mens 7ocean var solid etablert akkurat her og hadde opparbeidet seg et godt fungerende nettverk. Så ved å få denne dyktige og spennende partneren med på samme lag som våre avdelinger i Moss, Stavanger, Bergen og Trondheim, er Kymar nå meget godt representert i hele Sør- og Midt-Norge.

Nærhet fører til bedre service

– Vi har dermed fått et unikt distribusjonsapparat i begge disse landsdelene, fastslår Ulf. – I tillegg fører denne sterke og solide lokale forankringen til at vi kjenner godt til og har gode kunnskaper om bransjene og aktørene som holder til der. Og dette er svært viktig for oss i Kymar, fordi det er nettopp denne nærheten og tilhørigheten som gjør oss i stand til å yte god service til kundene våre.

Høyt kvalifisert personell

Kymars nye samarbeidspartner 7ocean har i dag ca. 30 ansatte, der utleie av teknisk høyt kvalifisert personell står svært sentralt i virksomheten deres.

– Oppdragsgiverne våre er bedrifter som ikke har den nødvendige spisskompetansen selv eller som trenger ytterligere ressurser i perioder, sier Nakken. – Derfor leier de denne kompetansen fra oss, siden vi har et anerkjent navn i markedet og konkurransedyktige priser. Vi i 7ocean vet hva både kunde og kandidat snakker om fagmessig. Vi har stor fleksibilitet angående tradisjonell utleie, ofte over lengre tid, direkte rekruttering eller en kombinasjon av dette, og finner raskt frem til den beste løsningen for både kunde og kandidat.

– Det skjer veldig mye interessant på ­Nordvest­landet, og med 7Ocean har vi nå fått god dekning der, sier daglig leder Ulf R. Pettersen i KymarSamarbeidet med Kymar vil gi vekst

– I tillegg til utleie og rekruttering av personell og team, tilbyr 7ocean også ulike kurs og kompetanseutvikling av ingeniører og annet teknisk personell. Nå har vi store forventninger til det nye samarbeidet med Kymar. Vi tror dette vil føre til vekst og positiv utvikling for begge selskapene våre, ikke minst på grunn av de gode synergieffektene som samarbeidet vårt vil medføre, smiler Mareno K. Nakken.

 


Se arkiv

KYMAR © 2024 | Personvernerklæring

KYMAR AS
Solgaard Skog 7, 1599 Moss

Faktura: faktura@kymar.no. E-post: info@kymar.no. Salg: salg@kymar.no.
Vakttelefon: +47 92 43 20 85*

*fakturerbar tjeneste