Gå til innholdet

Tilstandskontroll

Vi utfører mekanisk og elektrisk tilstandskontroll. Erfaringer viser at med et fast tilstandskontrollprogram kan en øke serviceintervallene, redusere antall driftsstanser og spare kostnader. 

Vår tilstandskontrollavdeling tilbyr følgende tjenester

 • Tilstandskontroll
 • Innhente grunndata
 • Bygge opp database
 • Vibrasjonsmåling og Analyse
 • Måling av lagerstrømmer (EDM)
 • Isolasjonsmotstand (IR)
 • Partial Discharge & Analysis (PDA Online)
 • Tangens Delta Måling (AC, Offline test)
 • Baker Test
 • Termografering
 • Utladningstest (Dielectric Loss Analysis, DLA)
 • Polarisasjons Indeks (PI)
 • Surge Comparison Test (DC)
 • Analysere data
 • Rapportering og dokumentasjon

 Hjelp til oppstart av eget tilstandskontrollprogram

 • Valg av måleutstyr
 • Assistere med
 • Grunndata
 • Oppbygging av database
 • Verktøy for beregninger (for eksempel Excel-ark for beregning av gir frekvenser og endefrekvenser)
 • Analyse av data i samarbeid med inspektører
 • Opplæring i analyse og oppsett av måling
 • Faglig støtte;
 • Påfyll av kompetanse
 • Dra nytte av erfaringer
 • Gjennomgang av databaser
 • Analyseteknikker
 • Verktøy for beregning, utvikler etter behov
 • Balansering på plass
 • Feilsøking
 • Støtte og fjerndiagnostisering

Kymar anbefaler regelmessige målinger for å etablere trend.

Som en av få i Norge tilbyr vi PD (Partial Discharge) testing med sertifisert personell.

Tilstandskontroll utføres både on- og offshore.

KYMAR © 2024 | Personvernerklæring

KYMAR AS
Solgaard Skog 7, 1599 Moss

Faktura: faktura@kymar.no. E-post: info@kymar.no. Salg: salg@kymar.no.
Vakttelefon: +47 92 43 20 85*

*fakturerbar tjeneste