Gå til innholdet

Personvernerklæring

Dine rettigheter

Alle registrerte kunder har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling, samt rett til å motsette seg behandling og til protestere på manuelle og automatiserte individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Slike forespørsler skal sendes til Kymar AS som har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

Nedenfor gis det informasjon om de mest sentrale rettighetene du har.

Omfang

Denne Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Kymar AS og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres i alle av Kymar’s avdelinger (inkludert hjemmekontorer), alle våre kunders lokaler, og i alle andre sammenhenger og lokasjoner hvor vi representerer oss selv, eller representerer våre kunder. Personvernerklæringen omfatter også all interaksjon med kunder, prospekts, samarbeidspartnere og leverandører, uansett kommunikasjonsform.

Persondata

Kymar AS oppbevarer i selskapets ordre og CRM system kun opplysninger om kontaktpersoner i de firma vi har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter kun: 

 • Navn
 • Stilling i firmaet
 • E-post/telefon/adresse som benyttes i arbeidsforholdet.

Informasjonen er samlet inn er i relasjon med: 

 • Kontakt i forbindelse med B2B markedsføring og salg
 • Firma som er våre kunder eller leverandører
 • Samarbeidende firmaer
 • Deltakere på kurs og eller arrangementer i regi av Kymar AS
 • Firma/ansatte som aktivt har meldt seg på informasjons-abonnementer

Formålet med disse opplysningene er å kunne ivareta forretningsforholdet, samt å kunne informere om og tilby produkter og tjenester til interesserte firmaer.

De registrertes rettigheter

Ved forespørsel vil du få informasjon om hvilke personopplysninger vi har på deg, hva som er formålet med behandlingen, hvor vi har innhentet opplysningene, hvor lenge det forventes at opplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

 • Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og eventuell sletting av data vil bli utført på forespørsel til daglig leder.
 • Kymar AS utfører ikke  profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
 • Vi utleverer aldri personopplysninger til tredje part.

Sletting

Du kan selv fremsette krav om sletting, eksempelvis dersom du trekker tilbake et samtykke.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Kymar AS er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Hva skjer når du besøker Kymar AS digitalt?

Når du besøker vår hjemmeside www.kymar.no eller går inn på våre profiler på sosiale medier som Facebook og LinkedIn legges det igjen digitale spor.

De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke Kymar AS påvirke.

Vi benytter ikke  «cookies» på vår hjemmeside.

Kymar AS foretar ikke trafikkanalyse av vår hjemmeside og tilhørende nettsteder. 

Datatilsynet

Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.

Moss, 30. juni 2018

Ulf R. Pettersen 
CEO
Telefon 800 40 700

KYMAR © 2024 | Personvernerklæring

KYMAR AS
Solgaard Skog 7, 1599 Moss

Faktura: faktura@kymar.no. E-post: info@kymar.no. Salg: salg@kymar.no.
Vakttelefon: +47 92 43 20 85*

*fakturerbar tjeneste