Gå til innholdet

Riktige kullbørster som er tilpasset arbeids-belastningen og miljøet motoren står i, er viktig for motorens levetid

Kullbørster er vitenskap

Har du en elektromotor, har Kymar garantert kullbørstene som passer til den. Men å velge riktige børster er ikke alltid så enkelt.

Feil børstekvalitet fører til unødig slitasje på børster og kommentator. Dette kan også være tilfelle med «riktig» børste, hvis motoren har dårlige driftsforhold.

Det er viktig å finne den beste kombinasjonen av børste og driftsforhold.

Viktig at det dannes patina på kommutatoren

Med riktig børste vil strømmen mellom børste og kommutator medføre at det dannes et tynt, mørkt belegg (patina) på kommutatoren.  Uten denne patinaen vil kullbørstene få en langt kortere levetid, samtidig som kommutatoren blir utsatt for unødig slitasje.

Manglende patina oppstår gjerne ved lav luftfuktighet eller dersom motoren over tid kjøres på lav belastning, slik at arbeidstemperaturen på kullbørstene ikke blir tilstrekkelig høy. Løsningen er da enten fjerne noen av kullbørstene som sitter i motoren, eller bytte til kullbørster av lavlast-kvalitet.

Riktige kullbørster øker motorens levetid

Riktige kullbørster, som er tilpasset arbeidsbelastningen på motoren og miljøet den står i, er derfor viktig for levetiden på motoren. Elektromotorer utstyrt med sleperinger istedenfor kommutatorer, er imidlertid ikke så følsomme på kvaliteten på kullbørstene.

Kymars hovedleverandør på kullbørster er Morgan Advanced Materials Ltd. som har produkter som benyttes i kraftverk og industri. (Du kan lese mer om dem på link nedenfor). Vi fører også børster fra en rekke andre fabrikanter som leverer børster av høy kvalitet.

I tillegg til kullbørster av alle typer og størrelser, leverer Kymar også sleperinger, børsteholdere og måleutstyr.

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon, så ta kontakt med Petter Halvorsen på 900 60 781. Eller på mail petter.halvorsen@kymar.no

Petter er vår ekspert på dette fagområdet.

For mer informasjon se linken nedenfor:

http://www.morganelectricalmaterials.com/en-gb/products/carbon-brushes/?_ga=2.245772100.1344728241.1503054719-1576507959.1503054719

KYMAR © 2020 | Personvernerklæring

KYMAR AS
Solgaard Skog 7, 1599 Moss

Faktura: faktura@kymar.no. E-post: info@kymar.no. Vakttelefon: +47 92 43 20 85*

*fakturerbar tjeneste